รายละเอียด Grenade

1 post / 0 new
Acid
รายละเอียด Grenade

Grenade Launcher คืออะไร
http://images.mmosite.com/rf/images/guide/weapon/images/laun/laun_11.gifhttp://images.mmosite.com/rf/images/guide/weapon/images/laun/laun_12.gifhttp://images.mmosite.com/rf/images/guide/weapon/images/laun/laun_13.gifhttp://images.mmosite.com/rf/images/guide/weapon/images/laun/laun_14.gifhttp://images.mmosite.com/rf/images/guide/weapon/images/laun/laun_17.gif
• ในรุปเป็น Grenade Launcher Lv 1,30,40,50,55 ตามลำดับ
• เป็นลันชนิดหนึ่งไว้ยิงกระสุนที่เรียกว่ากาเนต มีผลสร้างสถานะผิดปกติให้เป้าหมาย เช่นเดียวกับ Force Debuff ระดับ 7 เลบทีเดียว
• กาเนตจะเป็นกระสุนดีบัพซึ่งส่งผล 10 วินาที (ไอเทมลด Debuff ไม่มีผล)
• ชุดลันลดดีเลย์ในการยิงกาเนต จาก 6 วินาที เหลือ 2-3 วินาที 
• ​​หลังยิงกาเนต 1 ครั้งให้ กดเดินแล้วเลี่ยนกระสุนแล้วค่อยยิงนัดที่สอง จะใช้เวลาราวๆ 2 วิพอดี

• Grenade Lv1 อาชีพอื่นๆ สามารถใช้ได้ในระดับนี้นะครับ
http://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_acidgrenade.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_picringrenade.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_smoggrenade.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_shockwave.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_curegrenade.gif
• Acid Grenade  ลดค่าพลังป้องกันของเป้าหมายลง 50% 
• Picrin Grenade  ลดความสามารถในการทำคิติคอลของเป้าหมาย
• Smog Grenade  ลดความแม่นยำของเป้าหมายลง 30 
• Shock Wave  ลบ Force Buff ของเป้าหมายออก 1 ฟอส
• Cure Grenade  ใช้แก้ดีบัพให้เพื่อนในเผ่า

• Grenade Lv30
http://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_mentalbrake.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_sterngrenade.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_acidshower.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_brakingstrength.gif
• Mental Break  ทำให้เป้าหมายใช้ Force Debuff ไม่ได้ 
• Stun Grenade  ยิงใส่เป้าหมายจะเกิดการสตั้นขึ้น 1-2 วินาที และทำดาเมทให้ส่วนหนึ่ง
• Acid Shower  ลดพังโจมตีทั้งหมดของเป้าหมายลง 40% 
• Breaking Strength  ลดหลอด SP เป้าหมายออก 90% และไม่สามารถเติมได้ 

• Grenade Lv40
http://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_micromgas.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_registbrake.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_limitedforce.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_impactexplosion.gif
• Microrom Gas  ทำให้เป้าหมายเดินช้า 
• Resist Break  กลับผลป้องกันทาดของเป้าหมายเช่น +ทาด100 กลับเป็น -100 
• Limited Force  ลดหลอด FP เป้าหมายออก 90% และไม่สามารถเติมได้  
• Impact Explosion  ล้างสกิลบัพของเป้าหมายออกทั้งหมด  

• Grenade Lv50
http://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_flashwave.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_holdingweb.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_virusinject.gifhttp://images.mmosite.com/rf/bullet/bullet_mindcontrol.gif
• Flash Wave  ทำให้มุมมองของเป้าหมายแคบลงจนมองคนอื่นไม่เห็น 
• Holding Web  จับ!! ทำให้เดินไม่ได้ 
• Virus Inject   ทำให้ผลของยาเพิ่ม Hp เหลือ 10% 
• Mind Control  ทำให้เป้าหมายใช้ฟอสและสกิลโจมตีไม่ได้