ของของข้าเอาคืน

1 post / 0 new
pasakorn
ของของข้าเอาคืน

จากโอคเค่นชีลด์ กลับ janeyz

[07/12 14:18] janeyz[Bellato] เทรดให้ โอคเค่นชีลด์ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- หมวกฟอส Strong Superior NobleHora Amice 50 +4 [7]  x 1
- รองเท้าฟอส Strong Superior NobleHora Shoes 50 +4 [7]  x 1
- ถุงมือฟอส Strong Superior NobleHora Glove 50 +4 [7]  x 1
- เกราะฟอส Strong Superior NobleHora Robe 50 +4 [7]  x 1
- กางเกงฟอส Strong Superior NobleHora Trouser 50 +4 [7]  x 1

 

[07/13 08:36] janeyz[Bellato] เทรดให้ โอคเค่นชีลด์ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ไม้เท้า Strong Intense Hora Staff 49 +6 [7]  x 1