ส่งสัยครับC

1 post / 0 new
hakuna99
ส่งสัยครับC

Clairvoyance Charm  กับ Lotterybox[Ch@Gen] มันยังไงครับหรืออย่างไดอย่าง 1 หรือทั้ง 2 อย่างได้