กิจกรรมปล่อยบอส

1 post / 0 new
admin
รูปภาพของ admin
กิจกรรมปล่อยบอส

จะทำการสุ่มบอสให้เวลาประมาณ 20.00 ของทุกวัน (ไม่รวมเสาร์อาทิตย์)
เพื่อช่วยเหลือเผ่าที่ไม่ใด้บอสในตอนนี้ (โค กับ แอค) โดยใด้ตกลงกับตัวแทนทั้งสามเผ่าแล้ว

โดยการสุ่ม จะดูเอาจาก "จุดทศนิยมหลักที่สอง" ของราคาปิด (close) ตลาด "ลักทรัพย์" แห่งประเทศไทย
http://siamchart.com (ดูตรง SET ช่อง Close นะครับ ) ราคาปิดจะอัพเดทราว 17.00
ยกตัวอย่างถ้าปิด 1559.1 เลขท้ายก็คือ 0 (.10) ก็คือ Rock Jaw เป็นต้น
 

0 Rock Jaw
1 Taraven
2 Calliana Queen
3 Soul Sinder
4 Blink
5 Rock Jaw
6 Taraven
7 Calliana Queen
8 Soul Sinder
9 Blink
 

ปล. ทั้งนี้ควรจะมีคนออนพอสมควรนนะครับ ถึงจะปล่อยให้