Test Weapon ATK (ทดสอบพลังโจมตีของอาวุธ)

1 post / 0 new
admin
รูปภาพของ admin
Test Weapon ATK (ทดสอบพลังโจมตีของอาวุธ)

ในวีดีโอเป็นการเทสแดเมจอาวุธ แบบกำหนดค่าแดเมจ ให้เกิดแค่ค่าเดียว คือ ต่ำสุด หรือ สูงสุด เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตุตัวเลขแดเมจ (ตัวเลขจะไม่แกว่ง ถ้าเปลี่ยนไป หมายถึงพลังป้องกันของมอนแต่ละตัวไม่เท่ากัน)

จากวีดีโอจะเห็นว่าแดเมจของสคิลค่า ต่ำสุด และ สูงสุด ค่อนข้างห่างกันทีเดียว (7,709 - 17,164) เทียบใด้กับความห่างที่แจ้งใว้ในอาวุธนั่นเอง (6,403 - 14,367)

อาวุธประเภทที่มีพลังโจมตีสูง เช่น ไม้เท้า หอก ลันเชอร์ ธนูความห่างของ ต่ำสุด สูงสุด ก็จะมากตามไปด้วย

ดังนั้นการเทสแดเมจของอาวุธ ที่มีค่า ต่ำสุด สูงสุด ห่างกันมากๆ จึงควรคำนึงถึงปัจจัยเรื่องนี้ ในการคาดกาณ์แดเมจที่จะเกิดขึ้นด้วย (ในการทดสอบปรกติ ตัวเลขจะแกว่งขึ้นลง ไม่แน่นอนจาก ต่ำสุด ไปถึง สูงสุด)

นอกจากนั้น ถ้านำไปเทสกับผู้เล่นคนอื่น ก็ต้องคำนึงถึงความแกว่งของพลังป้องกันของเกราะด้วย เช่นกัน Test Armor DEF (ทดสอบพลังป้องกันเกราะ)