Elemental (ตารางธาตุ) ที่มีผลกับพลังโจมตีและป้องกัน

1 post / 0 new
admin
รูปภาพของ admin
Elemental (ตารางธาตุ) ที่มีผลกับพลังโจมตีและป้องกัน

การเลือกชนิดของกระสุนธาตุ ให้เหมาะกับการป้องกันศตรู มีผลอย่างมากต่อพลังโจมตี
ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะกับสถาณการณ์นะครับ

ทั้งนี้การใช้กระสุนที่ผิด จะมีผลกลับตาลปัตรกันเลยทีเดียว

ธาติ ชนะ แพ้
ไฟ ชนะดิน แพ้น้ำ
น้ำ ชนะไฟ แพ้ลม
ลม ชนะน้ำ แพ้ดิน
ดิน ชนะลม แพ้ไฟ

วิธีอ่านตาราง คือให้ดูแถว ธาตุ ว่ามอนที่สู้อยู่ธาตุอะไร
แล้วให้ดูหัวแถว ชนะ/แพ้ ว่าธาตุนั้นชนะธาตุอะไร

เช่น ธาตุไฟ จะชนะธาติดิน แต่แพ้ธาติน้ำ เป็นต้น