Race Archon Buff (บับประจำตำแหน่งแสง) ของเผ่า

1 post / 0 new
admin
รูปภาพของ admin
Race Archon Buff (บับประจำตำแหน่งแสง) ของเผ่า

 

 

 

 

Race Leader (หัวเผ่า)
บับติดตัว : ATK +30% DEF +30%

SubArchon (รองหัวหน้าเผ่า)
บับติดตัว : DEF +50%

Assaulters (โจม)
บับติดตัว : ATK +20%

Defenders (กัน)
บับติดตัว : DEF +20%

Supporters (ซัพพอท)
บับติดตัว : ไม่มี (ถ้าไม่มีบับจะเหมือนไม่ใด้เป็นแสง)
บับสคิล : (ต้องกดเปิดใช้งาน)
ออร่าแรก ATK +20% DEF +20%
ออร่าสอง ATK +20% HP +20%

Note สำคัญมาก: บับนี้แม้จะไม่มีผลไปแล้วจากการที่ FP ของคนใช้บับหมด หรือตัว Auto Potion ไม่ยอมทำงาน icon บับก็ยังอยู่ (บางทีอาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าเปิดบับอยู่ ทั้งๆที่บับไม่มีผลไปแล้ว)
ผู้ใช้บับควรจะสังเกตุเสมอ ว่า FP ตัวเองยังลดอยู่หรือไม่จากการใช้บับ โดยอาจจะตั้ง Auto Potion ใว้ให้น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
และอย่าใช้การกดยากินเพื่อเติม FP เวลาใช้บับ เพราะบับนี้กิน FP เป็นวินาที เวลาส่วนที่ไม่ได้กดยาจะทำให้บับไม่มีผล ให้ตั้ง Auto Potion ใว้ตลอดเวลา
เมื่อเลิกใช้บับ ให้ลาก Auto Potion ไปทางซ้ายสุดจนเหลือ 0 เพื่อให้ FP หมด และผลของบับจะหมดไปทันที ที่ไม่มี FP ให้ใช้