ChipWar Buff/DeBuff (ผลของบับ และดีบับ) ในการการแพ้และชนะสงคราม

1 post / 0 new
admin
รูปภาพของ admin
ChipWar Buff/DeBuff (ผลของบับ และดีบับ) ในการการแพ้และชนะสงคราม

 

 

 

-:- เกริ่นวอร์ -:-

 • การวอร์ในวันหนึ่งๆ จะมี 6 นั้นคือ 2.00น. 6.00น. 10.00น. 14.00น. 18.00น. 22.00น.
 • ระบบเตือนก่อนวอ ทุกๆ ก่อนวอร์ในแต่ละรอบจะมีการประกาศนับถอยหลังเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
 • ระบบเตือนจะส่งเควสให้กับทุกคนและ บริการวาปไปเหมืองฟรี 1 ครั้งโดยการตอบ Yes ที่เควส
 • เวลาวอร์ในแต่ละรอบจะกำหนดให้มี 2 ชั่วโมงเริ่มนับหลังสตาร์ท ถ้าไม่มีผู้ชนะจะถือว่าการวอร์เป็นโมฆะ
 • แต่ละเผ่าจะมี Control Center(ชิพ) เป็นของเผ่าตัวเอง อาจเรียกย่อๆ เป็น ACC BCC CCC ตามลำดับ

-:- CW -:-

 • เมื่อเริ่มวอร์ ทุกคนที่เลเวลสุงกว่า 25 จะได้รับเควสวอร์ เควสต้องการไอเทมจาก Guard ที่เฝ้าอยู่ชิพของต่างเผ่า 1 ชิ้น ระหว่างวอร์ทุกคนต้องเก็บไอเทม ถ้าไม่ได้เก็บและได้เป็นเผ่าที่ชนะ คนๆ นั้นจะไม่ได้รับโบนัส Cp 5000 point และเงินจำนวนหนึ่ง
 • การรีเจนของเลือดชิบ จะอิงจากเลือดชิบจากรอบก่อนหน้าถ้าชิบไม่แตก แต่ถ้าชิบแตก จะเป็นไปตามเลือดของบอสเหมืองล่าสุด วอร์รอบต่อไปจะนำเลือดบอสที่เหลือ ไปเป็นเลือดชิบ ซึ่งอาจจะรีเจนไม่ถึงครึ่งหนึ่ง
 • เมื่อมีชิพใดชิพหนึ่งแตก จะมีไอเทมดรอปออกมารอบๆ ชิพ จำนวนมาก เผ่าที่ชนะเท่านั้นที่จะสามารถเก็บมันได้ อาทิ ยาเพิ่มโจมตี 40% ยาเพิ่มป้องกัน 40% อื่นๆ
 • เผ่าที่ชนะ จะได้รับการลบ Cp ที่เสียไปในขณะวอ และได้รับ Cp +5000 กรณีทีเกบไอเทมเควส(Holystone scanner)
 • ทันทีที่ชิพวอร์จบ จะมีหนึ่งคนในเผ่าที่ชนะนั้น ลาสชิพ 1 คนเท่านั้น และจะมีการประกาศออกทุกเผ่า แต่ถ้าคนๆ นี้ไม่ได้เก็บ Holystone scanner จะถือว่าส่งเขียวล้มเหลวทันทีหรือ ไม่ได้เขียวนั้นเอง

-:- CW ต่อ เควสแสงเขียว -:-

 • คนๆ นี้ และทุกคนในกิลนั้นที่ออนอยู่ขณะนั้น จะได้รับออร่าแสงสีเขียวทันที(เพิ่ม โจม 30% ป้องกัน 30%)
 • คนที่ลาสชิพจะได้รับเควสพิเศษ คือ ต้องนำตัวเองไปส่งที่ห้องของ Halo Stone Keeper หรือห้องที่ขุดแร่กลางเหมืองโดยการวิ่งเข้าไปด้านใน จะถือว่าจบเควสทันที และแสงเขียวจะอยุ่ถึง ก่อนวอร์รอบต่อไป
 • แต่ถ้าเกิดคนที่ลาสชิพเสียชีวิต แสงเขียวของทั้งกิลจะหายไป และจำนวนแร่ที่จะขุดได้จะหายไป 40% โดยประมาณ

-:- CW ต่อ เควส Halo Stone Keeper -:-

 • ยังไม่จบเพียบเท่านี้ เมื่อคนลาสชิพส่งเควส หรือเสียชีวิต ต่อมาอีก 10 นาที บอสเหมือง Halo Stone Keeper จะเกิดที่ส่วนหน้าของห้องกลาง เผ่าที่ชนะวอร์มีหน้าที่ต้องคุ้มกันบอสตัวนี้เป้นเวลา 30 นาทีหลังจากที่บอสเกิด ถ้าสามารถคุ้มกันได้จนครบตามเวลา เผ่าที่ชนะจะสามารถขุดแร่ได้โดย Halo Stone Keeper จะคุ้มกันคนที่ขุดแร่ ให้ เพราะ Halo Stone Keeper จะโจมตีต่างเผ่าทันทีที่ลงมากลางเหมือง(ตบทีเดียวตายแต่มีโอกาส Miss และ Block และตบเป็นกลุ่ม) 
 • อีก 2 เผ่ามีหน้าที่ต้องฆ่า Halo Stone Keeper ของเผ่าที่ชนะ โดยอาจจะร่วมมือกันเพื่อล้มบอสก้อได้ ถ้า Halo Stone Keeper ตาย เผ่าที่ชนะจะไม่สามารถขุดแร่ได้
 • เมื่อ Halo Stone Keeper ตายจะดรอปของมาจำนวนมาก อาทิ ประดับระดับสูงสุดของทุกเผ่า เช่น แหวนโจม 25/เดฟ30 ของเบล สร้อยโจม30/เดฟ25 ของโคร่า และ สร้อย โจม 30/เดฟ30 ของ แอค เผ่าที่ล่า Halo Stone Keeper เท่านั้นที่สามารถเก็บสิ่งเหล่านี้ได้
 • ประดับ Halo Stone Keeper จะสามารถใช้ได้ถึง ก่อนวอร์รอบทัดไป

-:- Control Center Guard -:-

 • Control Center Guard ของแต่ละเผ่าจะมีตามอาชีพของแต่ละเผ่าและแต่ละเผ่ามีจุดต่างกัน Acc Guard จะยิงแรงกว่าเผ่าอื่นๆ Bell Guard จะมีดีบัพจับขาและมีสายปืนกลยิงสตั้น Cora Guard จะมีฟอสจับขา 
 • Control Center Guard จะโจมตีใส่ต่างเผ่าทันทีที่เข้ามาในระยะ
 • Control Center Guard พลังโจมตีปานกลางคนที่เวลต่ำกว่า 50 ควรระวังอย่างมาก
 • Control Center Guard มี Hp 1 แต่ถ้าเวลต่ำกว่า 45 จะตี Guard ไม่ค่อยโดน
 • Control Center Guard เมื่อตาย จะเกิดใหม่เรื่อยๆ แทบจะทันที หรือราวๆ 30 วิ ได้

-:- ผุ้นำ CW -:-

 • ในแต่ละเผ่าจะมี Archon ทั้ง 9 คนที่จะคอยสั่งการในเผ่าโดยใช้ Race Chat ข้อความสีฟ้า
 • โดยปกติ Archon Leader จะเป็นคนออกสั่งการเพราะสามารถชี้เป้าหมายเผ่าเป็นศรแดงและ สามารถใช้คำสั่งออกกลางหน้าจอของทุกคนได้

-:- นิวเคลีย -:-

 • Leader และ Sub Archon จะสามารถสั่งยิงนิวเคลียได้ ผลของมันจะเป็นดาเมทราวๆ 1 แสน คือโดนทีเดียวตายทันที และมีดาเมทเป็นวงกว้างราวๆ 1 เรด้า เลยทีเดียว 
 • นิวเคลีย จะนับถอยหลังก่องลงสุ่เป้าหมาย 10 วินาที ถ้าเปิดเสียงจะได้ยินชัดเจน และถ้าเป็นนุกของต่างเผ่าจะมีข้อความเตือนขึ้นบอกที่กลางจอของทุกคน
 • ระยะของนุ๊ก ทันทีที่นับถอยหลังถึงวินาทีที่ 5 จะปรากฏ ออร่าสีเขียวเป็นวงกว้าง นั้นคือระยะของนิวเคลีย ผุ้เล่นจะต้องหนีให้ไวที่สุด
 • นุ๊กของเผ่าตัวเองจะไม่ส่งผลถึงผู้เล่นเผ่านั้น
 • เมื่อต่างเผ่าโดนนุ๊กจะติดสถาณะผิดปกติเป็นเวลา 5 นาที ระหว่างนั้นสถานะทุกๆ อย่างจะลดลง 50% สามารถซื้อยาแก้ได้ทันทีที่ Hero ของเผ่า

-:- Buff และ DeBuff จากการแพ้และชนะสงคราม -:-

Level
Hero’s Roar
Victorious Vigor
Scar of Defeat
Stigma of Disgrace
1
+5% ATK
+5% DEF
+5% ATK
-5% DEF
-5% ATK
-5% DEF
2
+10% ATK
+5% DEF
+10% ATK
-10% DEF
-10% ATK
-10% DEF
3
+15% ATK
+10% DEF
+15% ATK
-15% DEF
-20% ATK
-20% DEF

วีดีโอทดสอบแดเมจจากการโดนดีบับ เทียบกับการไม่โดนดีบับ (ใช้ยาแก้)

Note 1: แสงสีเขียวที่ใด้จากการลาสชิบ มีผล ATK +30% DEF +30% มีผลทั้งกิล
Note 2: การกินยาแก้แพ้สงคราม บางทีอาจจะไม่มีผลทันที ให้ออกจากเกมแล้วเข้าเกมใหม่เพื่อความชัวร์