แอคเคาร์โดนบล็อคปลดให้หน่อยครับ

2 posts / 0 new
กระทู้ล่าสุด
golfgolf
แอคเคาร์โดนบล็อคปลดให้หน่อยครับ

ชื่อ ตัวละคร godpredator    ID  golfgolf     เนื่องจากใส่รหัสเข้าเกมผิด  ช่วยปลดล็อคให้ที่ครับ

admin
รูปภาพของ admin
จริงๆมันปลดให้เอง อัตโนมัติ

จริงๆมันปลดให้เอง อัตโนมัติ หลัง 1 ชม. อยู่ละครับ

แล้วก็แจ้งทางหน้า chat จะเร็วกว่านะครับ